2 States

2 States

agar suddenly ek saath sab kuch thik ho jaaye, to life bahot boring ho jaati hai.

Gunday

Gunday

Aaj jo koyle se bhari is train ko leke nikal gaya – Train bhi uski aur koyle ka yeh dhandha bhi uska Agar jigar ki jagah jigar hai, aur jigar mein dum hai, to rok le aake.