2 States

2 States

agar suddenly ek saath sab kuch thik ho jaaye, to life bahot boring ho jaati hai.