Gunday

Gunday

Aaj jo koyle se bhari is train ko leke nikal gaya –
Train bhi uski aur koyle ka yeh dhandha bhi uska

Gunday Poster

Agar jigar ki jagah jigar hai, aur jigar mein dum hai,
to rok le aake..

Leave a comment